czytnik karty kierowcyTachoBitFirma transportowa posiadająca pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe podlegająca przepisom Rozporządzenia (WE) 561/2006 powinna odczytywać karty kierowców co 28 dni zarejestrowanej działalności (Rozporządzenie Komisji UE Nr 581/2010).

Pracownik firmy transportowej lub kierowca posiadający dostęp do komputera mogą pobrać, zapisać i wysłać e-mailem dane w wymaganym formacie DDD z użyciem czytnika TachoBit. Zarchiwizowane pliki można w prosty sposób nagrać na CD (z użyciem standardowego oprogramowania będącego wyposażaniem komputera).

 

TachoBit logoCzytnik TachoBit to wyjątkowo proste i tanie rozwiązanie do komputera służące do odczytu kart kierowców pierwszej generacji oraz drugiej generacji wersja pierwsza G2 i wersja druga G2v2 i archiwizacji danych. Karta kierowcy zostaje odczytana w około 1 minutę, następnie plik zostaje zapisany na dysku i może zostać wysłany pod dowolny adres e-mail. Czytnik może być z powodzeniem używany przez kierowców, którzy ze względu na podróż służbową w wymaganym terminie odczytów znajdują się poza bazą. Program ponadto został wyposażony w podgląd danych zmagazynowanych na dowolnym nośniku (np. płyta CD, pendriv'e) i może posłużyć do sprawdzania plików pobranych innymi urządzeniami. Czytnik z programem bardzo łatwo można przenieść na inny komputer wystarczy zainstalować i podłączyć. Program sprawdza numer seryjny czytnika, jeżeli do komputera zostanie podłączony czytnik zakupiony w zestawie program pracuje normalnie, odłączenie czytnika lub podłączenie innego powoduje, że program przechodzi w tryb DEMO.

 

Czytnik TachoBit składa się z:

 • Czytnika kart inteligentnych uTrust 2700
 • Programu TachoBit

 

Stosując czytnik można zrezygnować z drogich urządzeń do odczytu danych z kart kierowców, a pobieranie danych z tachografów cyfrowych należy powierzyć firmie zajmującej się odczytem. Odczyt tachografów wykonuje się w okresach co 90 dni.

czytnik kart kierowców TachoBit

Obsługa:

 • Zainstalować czytnik i program TachoBit
 • Podłączyć czytnik do komputera
 • Uruchomić program TachoBit
 • Wsunąć kartę kierowcy do czytnika lub wybrać plik z dowolnego dysku
 • Odczyt karty kierowcy rozpocznie się automatycznie
 • Po zakończonym odczycie dane zostaną samoczynnie zmagazynowane w pliku DDD (tylko dla odczytu karty) oraz mogą być wysyłane e-mailem (wymaga ustawienia adresów e-mail)
 • Po wybraniu daty z kalendarza podgląd graficzny oraz podsumowanie czynności, pojazdów, stanów licznika, przebiegu

 

Ustawianie wysyłania E-mail:

 • Z menu wybrać Program -> Ustawienia -> Wysyłanie Email
 • Zaznaczyć pole Edycja
 • Wpisać adres e-mail w polu Od Email
 • Zaznaczyć pole Wysyłanie Email
 • Wpisać do 10 znaków w polu Temat Email (nieobowiązkowe)
 • Wpisać do 100 znaków w polu Wiadomość (nieobowiązkowe)
 • Wpisać parametry konta wysyłającego e-mail w sekcji Ustawienia serwera smtp
 • Nacisnąć Test zostanie wysłany testowy e-mail pozwalający przetestować poprawność wpisanych danych 
 • Nacisnąć Zapisz

program TachoBit

Funkcje:

 • Kontrola podłączenia czytnika do komputera
 • Kontrola wsunięcia karty do czytnika
 • Odczyt kart kierowców (kierowcy bez ograniczeń) pierwszej i drugiej generacji G2
 • Wizualizacja postępu odczytu
 • Archiwizacja odczytów (pliki DDD z podpisem cyfrowym)
 • Wczytywanie plików z kart kierowców (dowolny format stosowany w Systemie Tachografów Cyfrowych)
 • Data ważności karty kierowcy
 • Wybór czasu UTC lub Lokalnego
 • Wizualizacja czynności z wybranego dnia z sybmbolami krajów, zdarzeń specjalnych, wpisów manualnych, logowań kart
 • Dzienne podsumowania okresów:
  • prowadzenie pojazdu
  • inna praca
  • dyspozycyjność, dyżur
  • odpoczynek, przerwa
  • nieznane (brakujące czynności na karcie nie zostały uzupełnione wpisem manualnym)
 • nr rejestracyjne samochodów
 • stan początkowy i końcowy licznika
 • pokonany dystans
 • data poprzedniego odczytu, w przypadku kart G2 oddzielnie dla pierwszej i drugiej aplikacji tachograficznej
 • sprawdzanie dostępności aktualizacji
 • aktualizacje przez internet
 • wysyłanie plików DDD pod wskazany e-mail
 • wysyłanie plików na serwer FTP

 

OPCJA: Program można poszerzyć o moduł TachoBit - Raport. Moduł pozwala na wydrukowanie szczegółowych czynności kierowcy. Raport są otwierane w przeglądarce PDF np. Foxit Reader i mogą zostać wydrukowane lub zapisane w pliku PDF. Raporty zawierają dane w czasie Lokalnym lub UTC, a w szczególności czynności, pojazdy, stany licznika, kraje, włożenia i wyjęcia karty kierowcy, znaczniki OUT i prom, wpisy manualne, sloty tachografu, obsadę, podsumowania tygodniowe jazdy, 2-tygodniowe jazdy, podsumowania ogółem, wykaz okresów nieprzypisanych. Raporty można sporządzić z dowolnego okresu lub z 29 dni.

 

tachobit raport

 

Zalety:

 • Niska cena (269zł netto) + Raport PDF (140zł netto)
 • Bardzo prosta obsługa
 • Brak ograniczeń kierowców, odczytów itd.
 • Szybkie działanie
 • Bezterminowa licencja
 • Automatyczne aktualizacje
 • Zgodność z przepisami
 • Wysyłanie e-mail nie wymaga klienta pocztowego np. Outlook

 

Wymagania sprzętowe:

 • Systemy operacyjne Windows 7/8/8.1/10/11 32bit i 64 bit
 • Rozdzielczość monitora minimum 1024 x 768
 • Gniazdo USB
 • podłączenie do internetu

 

Zawartość:

 • Czytnik uTrust 2700
 • Instrukcja obsługi

Plik instalacyjny jest wysyłany mailem, do pobrania z internetu.